Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Týždeň vedy a techniky 2020 sa presúva do online priestoru!

Týždeň vedy a techniky sa blíži míľovými krokmi. Katedra filozofie Filozofickej fakulty srdečne pozýva všetkých záujemcov na prednášku doc. Zdeňka Vojtíška s názvom Náboženství v postmodernitě, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2020 v čase medzi 14:40 až 16:20 hod. on-line, prostredníctvom MS Teams

(link
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI1YzA0YjktYjBlN...)