Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Cena dekana FF za edičný počin roka 2020

Doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik dnes slávnostne odovzdal cenu Dekana Filozofickej fakulty TU v Trnave za výnimočný edičný počin roka 2020. Cenu získal doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. za unikátnu príručku pre výskum stredovekých a novovekých prameňov: Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku.

Autorovi srdečne gratulujeme.

Publikáciu si môžete objednať na: http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/slovnik-stredovekej-novovekej-latin...

Foto: B. Likavská.