Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Odovzdanie dizertačnej práce

K žiadosti o vykonanie obhajoby dizertačnej práce je potrebné do dátumu 31.3.2021 doložiť nasledovné:

  • 4 ks práce v pevnej väzbe
  • 15 ks autoreferátov
  • 1 x DP označená na CD v obale
  • 2 x licenčná zmluva + analytický list + protokol originality
  • zapísanie do EZP
  • aktualizovaný štruktúrovaný životopis
  • Index so všetkými zapísanými náležitosťami
  • zoznam publikačnej a inej vedecko-výskumnej činnosti
  • posudok školiteľa s vyjadrením súhlasu k obhajobe práce a návrh troch oponentov + 1 náhradníka a kontakty oponentov