Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Naši politológovia hodnotia aktuálnu politickú situáciu

Pedagógovia z Katedry politológie sú vyhľadávaní odborníci, ktorí okrem pedagogickej, vedeckej a publikačnej pravidelne vystupujú v médiách a sú oslovovaní aby analyzovali či už aktuálne politické témy, alebo sa vyjadrovali aj k iným politologickým oblastiam, medzi ktoré patria aj politické udalosti z vývoja našich dejín alebo charakterizácia osobností slovenského politického a kultúrneho myslenia.

Dr. Jahelka  - Večera u  Havrana v disusii venovanej  Jánovi Lajčiakovi : https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14084

Dr. Jahelka hodnotí prácu pani prezidentky v rámci vládnej krízy: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982 (čas od 3:16)

Dr. M. Martinkovič  vystúpil k hodnoteniu vývoja koaličnej krízy v Ranných správach RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14026/265015 (čas od 2:30)