Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Začiatok AR 2021/2022

Vážení kolegovia, milí študenti.

už o pár dní začne Akademický rok 2021/2022. Mnohí z Vás sa pýtajú, ako budeme fungovať v druhom roku „doby covidovej“. Po reálnom zvážení súčasnej situácie, sme sa vo vedení dohodli, že pokiaľ budeme podľa COVID – AUTOMATU

  • v zelenej a oranžovej fáze:

Prednášky všetkých ročníkov psychológie a 1. ročníka Bc. sociológie budú realizované online.

Semináre a cvičenia všetkých ročníkov psychológie a 1. ročníka Bc. sociológie budú realizované podľa zverejneného rozvrhu (online vyučovanie je v rozvrhu označené ako ONLINE_ČÍSLOMIESTNOSTI)

Všetky prednášky, semináre a cvičenia ostatných odborov budú realizované prezenčne.

  • červenej a bordovej fáze:

Všetky prednášky, semináre a cvičenia do 20 študentov budú realizované prezenčne.

Všetky prednášky, semináre a cvičenia nad 20 študentov budú realizované online.

 

Organizáciu hromadných podujatú (konferencie, výstavy a pod.) je potrebné konzultovať s vedením FF TU osobitne.

Samozrejme aj naďalej sa budeme riadiť zásadami R-O-R. V zelenej a oranžovej fáze postačuje na prekrytie horných dýchacích ciest aj rúško. V červenej a bordovej fáze sa bude vyžadovať respirátor.

V prípade, že by sme sa museli presunúť do online priestoru, opäť prejdeme na platformu Microsoft Teams. O takejto zmene Vás ale budeme včas informovať.

Želáme Vám úspešný začiatok akademického roka, ktorý na našej fakulte začne podľa schváleného harmonogramu 20. 9.2021 o 9.30 slávnostným Veni Sancte.

Držme si palce, buďme navzájom ohľaduplní a chráňme seba aj ostatných.

 

Vedenie FF TU v Trnave.

 

PS: Podmienky vstupu do budovy stanovujú predpisy vydávané Rektorátom TU.