Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Dištančná výučba

 
Milé študentky a študenti,
vedenie FF TU v nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situácia rozhodlo, že od 8. 11. 2021 až do odvolania bude realizovaná výučba DIŠTANČNE.

Zároveň, ale umožnilo po dohode vyučujúci – študent realizovať DOBROVOĽNE aj kombinovanú výučbu podľa COVID – automatu v režime „očkovaní“.
 
Prajeme Vám pevné zdravie a silu do nastávajúceho obdobia. 
 
Vedenie FF TU