Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Príbeh predmetu v muzeálnych zbierkach

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva pozýva všetkých záujemcov o dejiny umenia na ďalšiu zo série prednášok. Tentokrát nám Mgr. Andrea Smitková - vedúca Oddelenia správy a muzealizácie zbierok Bojnického zámku porozpráva o svojej práci kurátorky. Prednáška sa bude realizovať prostredníctvom platformy MS Teams 8.12.2021 o 10:00 hodine. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní a môžu sa pripojiť prostredníctvom priloženého linku.

Link na ONLINE prednášku

Stiahni PDF