Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Kariérové poradenstvo

Téma a termín webináru:
Čo sa dnes nosí z pohľadu životopisu - najnovšie trendy
dňa 18. januára 2022 (utorok) od 10:00 - 12:00, MS Teams
Prihlasovacie údaje do MS Teams budú zaslané vopred.

Prednášajúca:
Zuzana Záhradníková
kariérová poradkyňa
absolventka výcviku kariérového poradenstva akreditovaného MŠVVaŠ SR
spoluzakladateľka Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry
majiteľka spoločnosti Career Spring s.r.o.

Link na pripojenie (MS Teams)  - Kód na prihlásenie: aycjan1