Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Niekoľko pohľadov na kresťaskú sociálnu etiku a jej vplyv na Slovensku

Autor: 
Milan Katuninec a kol.
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský
Anotácia: 

Hoci po Novembri 1989 bolo na Slovensku napísaných niekoľko kvalitných knižných prác a štúdií o katolíckej sociálnej náuke a evanjelickej sociálnej etike, táto téma zostáva v našej  spoločnosti stále veľkou neznámou. Kolektív autorov monografie sa problematikou kresťanskej sociálnej etiky zaoberá z rôznych uhľov pohľadu. Jeho ambíciou je prispieť k lepšiemu poznaniu sociálneho učenia rímskokatolíckej cirkvi a evanjelickej sociálnej etiky, priblížiť pápežské encykliky, porovnať niektoré filozofické a politologické štúdie s chápaním politickej religiozity v encyklikách, ktoré sa venovali totalitným ideológiám, ponúknuť reflexiu sociálno-etických otázok v slovenskom evanjelickom prostredí a upozorniť i na primárne spoločné záujmy sociálnej náuky a právnej vedy.

Cena: 
10 €

Objednávka