Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Medicínsky asistovaná reprodukcia ako morálny problém. Od „prípadu“ k metóde morálno-antropologického riešenia v ideách Salvatora Priviteru (1945-2004)

Autor: 
Petríková, I.
Vydavateľstvo: 
FF Trnavskej univerzity v Trnave, Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
231
ISBN: 
978-83-7490-978-5
Anotácia: 

Hlavným cieľom publikácie bolo nájsť riešenie vybraného morálneho a bioetického problému medicínsky asistovanej reprodukcie cez idey S. Priviteru. Zároveň nájsť v referencii na uvedený problém priviterovskú „morálnu tvár“. Prvá časť práce je predovšetkým deskriptívna, v ktorej popisujeme fenomén medicínsky asistovanej reprodukcie s jej konzekvenciami. Druhá časť práce pozostáva najmä z analýzy hlavného diela S. Priviteru a vybraných odborných článkov. Intenciou bolo prepojiť abstrahované idey filozofa, ktoré nám poskytujú korektnosť eticko-normatívneho procesu s prvou časťou práce. Po zhodnotení problému je vyústením uvedenej časti práce formulácia morálneho súdu a normy na normatívnej úrovni. Tretia časť práce je podnetnou pre diskusiu. Predstavuje syntézu celej dizertačnej práce a zároveň dospievame k morálno-antropologickému riešeniu problému, ktoré spočíva predovšetkým v abstrahovaní  a aplikácii určitých hľadísk, ako by mala vyzerať „morálna tvár“ podľa S. Priviteru a ako ju nestratiť v konkrétnom prípade medicínsky asistovanej reprodukcie. Najväčší prínos práce spočíva v osvojení si analytickej metódy S. Priviteru, ktorá je aplikovateľná i na iné morálne a bioetické problémy.