Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Voľný čas a kult

Autor: 
Josef Pieper
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU - Vydavateľstvo Minor
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
128
ISBN: 
978-80-568-0015-7
Anotácia: 

„Voľný čas a kult“ je jednou z takmer päťdesiatich kníh Josefa Piepera (1904 - 1997). „Voľný čas a kult“ bol preložený do pätnástich jazykov a vyšiel v náklade viacnež milión exemplárov. Prvé vydanie bolo publikované už v roku 1948 (Kösel), no dnes je aktuálnejšie než v čase svojho vzniku. Dielo vďačí za mnohé Ernstovi Jüngerovi a jeho diagnóze sveta práce, hlavne dielu „Robotník“. Jünger bol pre Piepera rovnako ako pre Heideggera celý život inšpiráciou... Pieper sa kriticky stavia proti preceňovaniu aktivity ako takej, proti nadhodnocovaniu námahy a ťažkej práce, ale aj proti preceňovaniu sociálnych funkcií a vo voľnom čase vidí zdroj posvätného a teda kultúry... V 6. zväzku Pieperovho „Súborného diela“ vydavateľ Berthold Wald upozorňuje, že aj v očiach samotného Piepera mal tento spis strategický význam a že po roku 1945 patril k rozhodujúcim dielam usilujúcim sa ponúknuť odpoveď na duchovnú situáciu doby popri dielach ako „Dialektika osvietenstva“ od Horkheimera a Adorna, či prácach Guardiniho, Jaspersa, Ortegu y Gasseta a Plessnera.

 

Preklad do slovenčiny realizoval doc. Rastislav Nemec. Kniha vychádza pri príležitosti 25. výročia obnovenia Trnavskej univerzity v Trnave z iniciatívy humanitných odborov jej Filozofickej fakulty.