Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Antológia z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 - 1777)

Autor: 
Katarína Karabová - Andrej Démuth (eds.)
Vydavateľstvo: 
Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský - latinský
Počet strán: 
168
ISBN: 
978-83-7490-886-3
Anotácia: 

Trnavská univerzita nielenže predstavovala svojho času jedinú úplnú univerzitu v Uhorsku aj v Trnave a na celom Slovensku. Jej reputácia dosahovala úroveň najlepších európskych univerzít a jej kníhtlačiareň, observatórium, lekáreň či botanická záhrada dosvedčujú jej európske rozmery. Napriek tomu neveľa vieme o samotných dielach autorov, ktorí v Trnave pôsobili, ich myslení či rozhľade a ich duchovný svet nám zostáva skrytý a vzdialený. Jedným z dôvodov tejto neznalosti je nepochybne neprístupnosť prác trnavských filozofov slovenskému čitateľovi. Táto neprístupnosť spočíva vo fyzickej nedostupnosti niektorých tyrnavík, nachádzajúcich sa často len v historických archívoch zahraničných či cirkevných knižníc (Budapešť, Olomouc, Ostrihom). Inú formu neprístupnosti predstavuje jazyk týchto prác – latinčina a relatívne intelektuálne už vzdialená forma myslenia a písania... Predkladaný text je súčasťou širšieho a dlhodobého projektu slovenských filozofov a klasických filológov sprístupniť texty a myslenie intelektuálov pôsobiacich na pôvodnej Trnavskej univerzite.