Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Rekto TU v Trnave udelil titul ,,doctor honoris causa“ prof. R. Marsinovi

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor Trnavskej univerzity v Trnave, udelil titul ,,doctor honoris causa“ Dr. h. c. prof. PhDr. Richardovi Marsinovi, DrSc., významnému slovenskému historikovi a vedcovi za celoživotné dielo, nášmu vzácnemu kolegovi, ktorý zásadným spôsobom zasiahol do rozvoja historických disciplín na Slovensku. Slávnostné zasadnutie vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady jej fakúlt sa konalo nňa 15. 6. 2017 v aule Pazmaneum na Univerzitnom námestí 1 v Trnave. Na slávnostnom zasadnutí sa zúčasnili významné osobnosti univerzitného a spoločenského života, ako aj zástupcovia mnohých slovenkých vysokých škôl a vedeckých inštitúcií.