Department of History of arts and culture
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Nový študijný program: učiteľstvo histórie v kombinácii

Širšie možnosti štúdia histórie

 

 

Katedra histórie Filozofickej fakulty a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

 

otvárajú nový študijný program

 

učiteľstvo histórie v kombinácii

so slovenským jazykom, anglickým jazykom, matematikou a biológiou

 

Štúdium histórie sa v bakalárskom stupni zameriava na prehľad historických procesov formujúcich ľudskú civilizáciu od jej počiatkov po súčasnosť. Zároveň budú prebiehať špeciálne kurzy a semináre zamerané na rôzne aspekty historického vývoja. Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu učiteľstvo histórie v kombinácii nadobudne nielen faktografickú istotu v ľudských dejinách, ale zároveň aj privonia k základným remeselným zručnostiam historika-vedca. Magisterský stupeň programu prehlbuje študentove znalosti a pomocou seminárov ukazuje nuansy historikovej práce a sprevádza jeho dielňou.

 

Podrobnosti a praktické informácie nájdete tu.

Čo a ako budete študovať nájdete tu.