Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prof. H. Hrehová vystúpi na Slovanskom zjazde v Petrohrade


Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., vedúca katedry etiky a morálnej filozofie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave sa zúčastní v dňoch 27. až 29. 9. 2017 na V. medzinárodnej vedeckej konferencii na tému "Slovanská idea v histórii a v súčasnosti" pri príležitosti 150. výročia Slovanského zjazdu na Sankt-Peterburgskej štátnej univerzite. Na konferencii vystúpi 95 prednášajúcich z takmer všetkých slovanských krajín. Prof. H. Hrehová vystúpi 27. septembra 2017 dopoludnia v programe plenárneho zasadania s prednáškou: "Slovanská vzájomnosť v minulosti a v aktuálnom myslení Slovanov strednej Európy. Prínos V. S. Solovjova a  Tomáša Špidlíka."