Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Úspešná prednáška Dr. K. Karabovej o pamätihodnostiach Trnavy v latinských veršoch

Mgr. Katarína Karabová, PhD., z katedry klasických jazykov FF počas prednášky vo veži v rámci DEKD 2017 v Trnave prezentovala známe osobnosti Trnavy a historickej Trnavskej univerzity na pozadí diela jezuitského básnika Františka Babaia. Poslucháči tak mali možnosť sa prostredníctvom veršov stretnúť s výraznými postavami trnavskej histórie spätými s univerzitou v 17. a 18. storočí. Odzneli epigramatické portréty takých osobností, akými boli zakladateľ univerzity Peter Pázmaň, niekdajší dekan filozofickej fakulty Štefan Katona, historici Karol Wagner, Štefan Kaprinai, Juraj Pray, či filozofi Ján Ivančič, Anton Revický a Ján Krstiteľ Horváth. Okrem slávnych a významných profesorov sa prednášajúca venovala aj trnavským pamätihodnostiam, ktoré boli v básnickej zbierke spomínané v niekoľkých epigramoch.

Program ďalších prednášov v mesteskej veži si môžete pozrieť tu