Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prémia Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas putuje tohto roku aj na našu fakultu

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udeľuje každoročne ceny za vedeckú a odbornú literatúru. Tento rok získali Prémiu Literárneho fondu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo pracovníci Katedry psychológie FF TU prof. Peter Halama a Dr. Mária Dědová. Ocenenou prácou bola ich štúdia „Meaning in life and hope as predictors of positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by personality traits?“ publikovaná v časopise Studia Psychologica. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 21.9.2017 v Hudobnej sále Zichyho paláca v Bratislave.

 

Zoznam ocenených je k dispozícii tu