Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Objekty pôvabu a úžitku

Sféra dejín úžitkového umenia je prinajmenšom taká rozsiahla, ako oblasť „vysokého umenia“. Umelecko-remeselné a následne aj umelecko-priemyselné výrobky tvorili základ materiálnej kultúry vyšších vrstiev spoločnosti  po celé stáročia aj na našom území. Plnili svoje konkrétne funkcie v rámci širokej škály spoločenských svetských aj náboženských rituálov všedného i sviatočného života a tejto ich reprezentačnej funkcii muselo zodpovedať tiež estetické stvárnenie dizajnu, použitie luxusných materiálov a, samozrejme, prvotriedne remeselné spracovanie. Vysokoškolská učebnica s názvom Objekty pôvabu a úžitku. Kapitoly z dejín úžitkového umenia na Slovensku má ambíciu ponúknuť základný, systematizujúci a syntetizujúci učebný materiál k predmetu Dejiny úžitkového umenia a dizajnu na Slovensku. Podobná publikácia dosiaľ celkom chýbala, takže relevantné informácie z kľúčových oblastí úžitkovej tvorby na našom území (drahé kovy, textílie, keramika a sklo, nábytok) môžu byť rovnako užitočné aj pre poslucháčov z iných slovenských univerzít, prípadne tiež pre pracovníkov múzeí, galérií a iných odborných záujemcov.

 

Publikáciu si môžete zadarmo stiahnuť na:  http://ff.truni.sk/ucebne-texty/objekty-povabu-uzitku