Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vyšla nová učebnica: Základy klasickej gréčtiny I.

Základy klasickej gréčtiny I. predstavujú prvý diel z celkových troch, z ktorých každý obsahuje 12 lekcií. Rozvrhnutie látky vo svojej koncepcii vychádza predovšetkým z Cvičebnice jazyka řeckého (J. Hnátek), ktorá sa v našom prostredí dlhodobo používala. 11 lekcií v tomto dieli skrípt zodpovedá preberanou látkou zhruba prvým 30 lekciám Hnátkovej Cvičebnice. Dvanásta lekcia je opakovacia. Pri hodinovej dotácii 4 hodiny týždenne by sa teda jeden diel skrípt mal dať prebrať za jeden semester, pričom na jednu lekciu by vychádzalo čosi viac než jeden týždeň. Dvanásta opakovacia lekcia môže semester uzatvárať, prípadne sa ňou môže začať nový. Vysokoškolská učebnica je určená filologickým i nefilologickým odborom. Filológovia s vyššou hodinovou dotáciou v rámci nich preberú celú morfológiu, čo je za ideálnych podmienok možné počas troch semestrov. Nefilologické odbory s dvojhodinovou týždňovou dotáciou vystačia s jedným dielom aj na dva semestre, pričom látka a cvičenia sú koncipované tak, aby dali študentom solídne základy, na ktorých študent môže neskôr (i samostatne) budovať ďalej. Dôraz sa popri základných morfologických javoch kladie predovšetkým na prácu s gramatickými kategóriami, čím sa študent učí systematizovať často len intuitívne znalosti gramatických zákonitostí ako v gréčtine, tak i v rodnom jazyku. Od začiatku sa preto sústreďujeme aj na niektoré syntaktické javy (zapojenie a funkcia člena, vetné členy, niektoré typy vedľajších viet). 

Publikáciu si možete bezplatne objednať na ejanus@truni.sk