Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Ohliadnutie sa za jednou zaujímavou prehliadkou Trnavy

 

V rámci dní EKD 2017 odznela z úst Mgr. Z. Dzurňákovej, PhD. z Katedry dejín a teórie umenia FF TU v Trnave zaujímavá komentovaná prehliadka na tému baroková Trnava. V polke septembra sa nielen nadšenci umenia stretli na Univerzitnom námestí, aby sa niečo dozvedeli o vzniku pôvodnej Trnavskej univerzity, jej historicko-kultúrnemu pozadiu a osobnostiach s ňou súvisiacich (hlavne jej zakladateľa Petra Pázmaňa). Odtiaľ sa účastníci prehliadky premiestnili do katedrály sv. Jána Krstiteľa, ktorá je prvou monumentálnou štýlovo a slohovo čistou sakrálnou stavbou raného baroka na Slovensku. Asi po 45 minútach prechádzajúc po Hollého ulici sa oboznámili o historických budovách Trnavskej univerzity - t.j. o prvých budovách, kde sa vyučovalo, ako aj postupnej výstavbe univerzitných konventov a seminárov. Ďalšou zastávkou bolo námestie sv. Mikuláša, kde odznela krátka prednáška o jeho histórii, o dôvode výstavby barokových stĺpov, ich význame, funkcii a sochách, ktoré sa na nich nachádzajú. Naša pedagogička tiež spomenula stredovekú a barokovú históriu baziliky sv. Mikuláša, pričom zdôraznila jej význam z hľadiska prístavby barokovej kaplnky, kde je uchovávaný blahoslavený obraz Panny Márie Trnavskej. Prehliadka sa síce návštevou baziliky skončila, no jej účastníci však ešte niečo vyše hodiny živo diskutovali s Dr. Dzurňákovou o navštívených pamiatkach.