Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

One week with Anjan Chatterjee

 

 

Katedra filozofie pozýva všetkých záujemcov na tradičné podujatie: One week with...

Tentokrát prijal pozvanie prof. Anjan Chatterjee z  University of Pennsylvania.

Program podujatia si môžete pozrieť na: 

http://filozofia.truni.sk/index.php?mod=page&id=970