Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Exkurzia poslucháčov katedry klasickej archeológie do Maďarska

V piatok 10. novembra 2017 vycestovali pedagógovia a študenti Katedry klasickej archeológie FF TU v Trnave na odbornú exkurzia do Maďarského mesta Székesfehérvár a jeho okolia. Účastníci najskôr navštívili archeologický park Gorsium – Herculia (Tác, Maďarsko), kde doc. V. Varsík oboznámil o jeho historickom vývoji. V prvom storočí bolo Gorsium najskôr légiovým táborom, no po odchode vojsk sa stalo náboženským centrom provincie Panónia Inferior. Na sklonku antiky sa zas stalo sídlom miestodržiteľa (praeses) tejto provincie. Vďaka počasiu sme mohli genia loci vychutnať v slnečnom jesennom dni.

Druhou zastávkou bolo Múzeum sv. Kráľa Štefana v neďalekom Székesfehérvári. Súčasťou archeologickej expozície bola výstava novej akvizície Maďarskej vlády, ktorá postupne odkúpila súbor 14 strieborných nádob, pôvodne vyrobených pre významného Rimana, ktorý žil v okolí Balatonu. Podľa nápisu s menom Seuso na jednej z mís tento nález nazýva “Seusov poklad”. Poklad je vrcholným súborom neskororímskej toreutiky vôbec.

Text: Dr. M. Daňová.
Fotografie: Dr. M. Daňová a doc. E. Hrnčiarik