Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

TVT 2017 na našej fakulte

V dňoch 6. až 12. novembra sa celom Slovensku konal Týždeň vedy a techniky 2017 . Už tradične sa do tohto podujatia zapojila aj naša fakulta. V porovnaní s minulosťou sme tento ročník poňali trochu netradične. Počas celého týždňa sme širokej verejnosti otvorili prednášky, semináre a cvičenia a tým umožnili nahliadnuť do procesu vyučovania, v ktorom poslucháčom sprostredkúvame výsledky našej vedecko-výskumnej činnosti. Krátku reportáž z tohto podujatia si môžete pozrieť v nasledujúcom videu (po kliknutí na OBRÁZOK).