Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Doc. M. Špajdel získal prestížne, zahraničné ocenenie

Výskumná štúdia, ktorej spoluautorom bol doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD. z kat. psychológie, bola v Českej republike ocenená "Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví" ako najlepšia publikácia za rok 2016 v kategórii interné a teoretické odbory.

Autorom srdečne gratulujeme!

Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). "Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study". BMC Infectious Diseases 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.)