Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prednáška doc. Yevheniya Haydanku na Filozofickej fakulte TU

Koncom zimného semestra (14.12.) vystúpil s prednáškou pre študentov Filozofickej fakulty doc. Yevheniy Haydanka, PhD.  z Katedry politických vied a verejnej správy Užhorodskej štátnej univerzity. Jeho výskumný pobyt na Katedre politológie FF TU bol koncentrovaný na analýzu optimalizácie a decentralizácie verejnej správy vzhľadom na medzihraničnú regionálnu spoluprácu podľa skúseností Trnavského VÚC. V súvislosti hľadania korelácii medzi procesmi demokratizácie a decentralizácie sa vo svoje prednáške Political developments and current political situation in contemporary Ukraine zameral na priblíženie základných politických etáp vo vývoji politického režimu na Ukrajine po rozpade Sovietskeho zväzu a osamostatnení Ukrajiny v roku 1991. V rámci svojej prednášky zdôraznil nie len význam ústavy a spôsob jej úpravy na Ukrajine v súvislosti fungovaním politických inštitúcii, ale aj charakter rozhodnutí politických elít a vplyv externých, zahraničných aktérov na transformačný proces demokratizácie a konsolidácie demokratických inštitúcii na Ukrajine. V kontexte charakterizácie jednotlivých vývojových etáp politického systému, zdôraznil základné aspekty spájajúce sa s výkonom moci jednotlivých prezidentov Ukrajiny ako najvýznamnejších politických činiteľov so širokými politickými kompetenciami. Na základe charakterizovania najväčších káuz, ktoré sa spájajú sa v výkonom funkcie jednotlivých prezidentov od Leonida Kučmu cez Viktora Juščenka, Viktora Janukovyča až po Petra Porošenka priblížil ako podnikateľské štruktúry tzv. oligarchov, ktoré vznikli v procese ekonomickej transformácie, dodnes vplývajú na výkon moci celoštátnych a regionálnych inštitúcii a fungovanie straníckeho systému. V kontexte analýzy vývoja od tzv. Oranžovej revolúcie v r. 2004 a výhry proeurópsky orientovaného Viktora Juščenka priblížil vnútro spoločenské pnutie medzi „proeurópsky“ a „prorusky“ orientovanou časťou krajiny, ktoré viedlo k Euromajdanu a následným udalostiam na Kryme a ozbrojenému konfliktu najmä v regiónoch Donecka a Luhanska. Študenti sa tak mohli na základe priblíženia politického vývoja na Ukrajine komplexne oboznámiť s významom najmä politických elít a funkčných politických strán formovaných zdola pri zavádzaní demokratických inštitúcii ako aj politických dosahoch netransparentnej privatizácie štátneho majetku pri zachovaní silného politického centra bez širšej možnosti občianskej kontroly.