Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Acta Moralia Tyrnaviensia VII.

Autor: 
Jaromír Feber, Peter Rusnák (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský, ruský, anglický, český
Počet strán: 
354
ISBN: 
978-80-568-0067-6
Anotácia: 

Sborník studií Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí je společnou publikací účastníků mezinárodní vědecké konference (Slováků, Čechů, Poláků, Ukrajinců a Rusů), která byla organizována jako jeden z výstupu řešení grantového projektu VEGA č. 1/0375/16 na tému "Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. storočia". 
Zvolené téma by mohlo vyvolat určité nedorozumění, může totiž evokovat, že se snad domníváme, že existuje nějaké společné jednotné slovanské prostředí. Myslím, že je naopak zřejmou skutečností, že prostor, ve kterém žijí slovanské národy je velmi pluralitní, jak kulturně tak i politicky. Nicméně ona pluralita nemusí být překážkou hledání nějakých forem slovanské vzájemnosti. Je možná pravdou, že my Slované máme společný původ a společnou historii, ale právě společná historie je zároveň tím, co nás nejvíce rozděluje. Nesporným zůstává fakt jazykové blízkosti. Nicméně i když máme podobný jazyk, je smutnou skutečností, že se mezi sebou často dorozumíváme anglicky. Emocionálně cítím, že mezi námi Slovany existuje určitá příbuznost a rovněž racionálně vnímám potřebu na základě této příbuznosti přispět k vytváření společného slovanského prostoru, ve kterém vládne duch přátelství, vzájemného porozumění a filozofické tvořivosti. Doufám, že naše spolupráce, která se již stává milou tradicí, k tomu může pomoci. Na závěr si dovolím citovat Ľudovíta Štúra: „Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň, obraňujte jeho právo a vzdelávajte ho.“ (Slovanstvo a svet budúcnosti. Bratislava 1993, s. 140). (Jaromír Feber)

Cena: 
8 €

Objednávka