Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vo Francúzsku ocenili vysokú vedeckú úroveň konferencie katedry klasickej archeológie

V prestížnom francúzskom vedeckom časopise Bulletin de la Société préhistorique française (založený v roku 1904) ocenili vysokú vedeckú úroveň a kvalitnú organizáciu medzinárodnej konferencie: Contact, Circulation, Exchange in Past Societies: Approaches from the bone artefacts. Podujatie spoluorganizovali začiatkom marca 2017 Katedra klasickej archeológie (doc. Erik Hrnčiarik) s Université Paris-Nanterre, France (Dr. Eva David) na pôde Filozofickej fakulty TU. Záštitu nad konferenciou prebrala medzinárodná organizácia UISPP, ktorá je členom asociácie UNESCO International Council of Philosophy and Human Sciences

Článok si môžete prečítať TU.