Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Information in the Context of Philosophy and Cognitive Sciences

Autor: 
Reginald A. Slavkovský
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - FF TU
Rok vydania: 
2013
Jazyk: 
anglický
Počet strán: 
92
ISBN: 
978-83-7490-594-7
Anotácia: 

Tento učebný text stručne mapuje čo najviac oblastí a kontextov, v ktorých informácia hrá dôležitú úlohu. Pokúša sa o taký prístup, ktorý hľadá súvislosti aj medzi oblasťami výskumu, ktoré bežne nebývajú spájané, ako napríklad informatika, informačná a knižničná veda, informačná fyzika alebo informačná etika. Vzhľadom na to, že text je určený najmä pre študentov magisterského stupňa odboru Kognitívne štúdiá, dôraz sa kladie na humanitný, filozofický a interdisciplinárny prístup. Ponúka skôr smery myslenia, otázky a súvislosti než ucelenú teóriu rozpracovanú do matematických a technických detailov.