Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Exkurzie a prax - DATU

EXKURZIE


2012 – Východomaďarsko-sedmohradský okruh 2012

2013 – Východočesko – sliezský okruh   2013

2014 – Benátsky okruh 2014

2015 – Pražský okruh 2015

2015 – Exkurzia SLOVENSKO 2015

 

PAMIATKOVÁ PRAX


2015 – Sereď – kaštieľ, južné krídlo

2014 – Trenčín, nám. Mieru 28 – meštiansky dom

2014 – Koliňany – stredoveký kostol

2013 – Bratislava – Pálffyho palác na Ventúrskej ul.

2012 – Pezinok – zámok, exteriér južného krídla

2011 – Hlohovec – zámok

2010 – Holíč – kaštieľ, koniareň a tabačiareň

2010 – Pezinok – kaštieľ, južné krídlo, interiér