Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Fakultný študijný a kariérny poradca

Fakultný študijný poradca

Mgr. Marcel Martinkovič, PhD.
Email: marcel.martinkovic@truni.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 16:00 - 17:30 hod.

 

Fakultná kariérna poradkyňa

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.
Email: katarina.ihringova@truni.sk
Konzultačné hodiny: štvrtok 10:00 - 12:00 hod.