Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
23.2.2017

Členom AIESEC znamená byť súčasťou medzinárodnej komunity mladých ľudí, ktorí sa chcú neustále zlepšovať. Nadobudneš osobnostný rast, ujasníš si priority a spoznáš iné kultúry a to všetko na jednom miese.Stanov si svoje ciele do budúcnosti, zlepši si svoje prezentačné zručnosti a zbav sa trémy z vystupovania pred verejnosťou. AIESEC organizácia funguje vo viac ako 120 krajinách. Budeš mať preto možnosť stretnúť mnohých mladých ľudí, ktorí chcú taktiež prispeť k pozitívnej zmene v našej spoločnoasti.

Pridaj sa k nám a začni s AIESEC priberať na skúsenostiach!

Viac info. Na stránke www.aiesec.sk/clenstvo

23.2.2017

Dovoľujeme si Vás pozvať na vedeckú konferenciu doktorandov, v rámci ktorej sa chceme podeliť o teoretické, metodologické a aplikačné poznatky v jednotlivých oblastiach výskumu. 

 

18.2.2017

V dňoch 14. – 15. 2. 2017 a konal 2. ročník medzinárodného umelecko-historického sympózia SandrArt pod záštitou Katedry dejín a teórie umenia FF TU. Pozvanie naň prijala európska kapacita v oblasti dejín umenia docent Ivan Foletti, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Centra rano-stredovekých štúdií Masarykovej univerzity v Brne a súčasne je členom Katedry dejín umenia na Univerzite v Lausanne vo Švajčiarsku. Jeho excelentná prednáška na tému „Predmety: obraz a telo – živá skúsenosť 400-1200 n. l.“ priniesla nielen odborné obohatenie pre študentov a pedagógov, ale i osobnú skúsenosť s tak inšpiratívnou osobnosťou akou doc. Foletti určite je. Druhý deň sympózia bol venovaný študentskej konferencii, na ktorej sa okrem dvoch domácich študentov predstavili najmä študenti z Masarykovej univerzity v Brne, z Palackého univerzity v Olomouci a z Prešovskej univerzity. 

7.2.2017

25. januára 2017 sme otvorili dvere našej fakulty nielen pre potencionálnych záujemcov o štúdium, ale aj pre širokú verejnosť. Ako to celé dopadlo si môžete pozrieť v krátkej reportáži TV Vega alebo v priloženej fotogalérii.

21.1.2017

Filozofická fakulta TU v Trnave otvára svoje dvere nielen pre potenciálnych záujemcov o štúdium, ale aj pre širokú verejnosť. Počas dňa otvorených dverí sme pripravili bohatý program. Okrem možnosti navštíviť priestory fakulty sme pripravili sériu vedecko-populárnych prednášok, v ktorých budeme prezentovať najnovšie výsledky našej vedeckej činnosti.