Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Srdečne Vás pozývame na prednášku pre študentov so špecifickými potrebami FF TU.

5.4.2021

Pedagógovia z Katedry politológie sú vyhľadávaní odborníci, ktorí okrem pedagogickej, vedeckej a publikačnej pravidelne vystupujú v médiách a sú oslovovaní aby analyzovali či už aktuálne politické témy, alebo sa vyjadrovali aj k iným politologickým oblastiam, medzi ktoré patria aj politické udalosti z vývoja našich dejín alebo charakterizácia os

28.3.2021

Informácie študentom tretieho stupňa štúdia k odovzdaniu dizertačnej práce.

26.3.2021

Ani počas pandémie koronavírusu v roku 2020 pedagógovia Filozofickej fakulty nezaháľali a popri online výuke intenzívne pracovali na svojich vedecko-výskumných a umeleckých projektoch a publikovaní ich výsledkov.

9.3.2021

Mesto Hlohovec opäť otvára stážový program pre študentov vysokých škôl, ktorí majú záujem rozšíriť oblasť svojho záujmu, spolupodieľať sa na chode mesta a získať praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru.

9.3.2021