Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Srdečne blahoželáme nášmu doktorandovi v študijnom programe Všeobecná a experimentálna psychológia, ktorý získal striebro v ručnej forme a bronz so zbraňou (halapartna) na Majstrovstvách

11.11.2021

Pozývame Vás na prednášku v rámci vzdelávania pedagógov TU, ktorá sa uskutoční 12. 10. 2021 o 14:40 v MS TEAMS. 

10.11.2021
Vedenie FF TU v nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situácia rozhodlo, že od 8. 11. 2021 až do odvolania bude realizovaná výučba DIŠTANČNE.
6.11.2021

Pozývame všetkých študentov na prednášku v rámci Kariérneho poradenstva s pracovníkmi Úradu vlády SR.

5.11.2021

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

14.10.2021