Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dňa 11. 12. 2018 o 10:00 hod. sa bude konať výberové konanie v rámci programu Erasmus+.

12.11.2018

Pozývame na prezentácie najnovších prác našich pedagógov z katedry klasických jazykov a histórie, ktoré sa uskutočnia na veľtrhu Bibliotéka. 

2.11.2018

Séria populárno-odborných prednášok realizovaných Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pokračuje aj v novembri. Cieľom prednášok je poukázať na možnosti zlepšenia kvality života. Ďalej životnej spokojnosti v integrálnej (somato-psycho-spirituálnej) perspektíve.

28.10.2018

FF TU v Trnave sa aj v tomto roku zapojila do Týždňa vedy a tehniky na Slovensku. Pozrite si prehľad organizovaných podujatí na našej fakulte.

27.10.2018

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. 

25.10.2018