Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku zorganizovala 26. 9. 2018 diskusiu s odborníkmi na tému „Slováci a fašizmus“. 

21.10.2018

V utorok 25. septembra 2018 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

14.10.2018

Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že práve osmičkové roky zohrali v dejinách Slovenska nezmazateľnú úlohu. Vo štvrtok 27. septembra 2018 sa  na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila vedecká konferencia.

2.10.2018

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na prednášky prof. Winfrieda Menninghausa (Max Planck Institute for Empirical Aesthetics, Franfurkt am Main), ktoré sa uskutočnia v dňoch 3.-6. 10. 2018 v miestnosti 3P1

29.9.2018

Je len málo odborov, ktorých časť výučby môžu poslucháči absolvovať mimo budovy univerzity, často na slnkom zaliatych miestach s nádherným výhľadom na more. Medzi takéto určite patrí klasická archeológia, ktorej poslucháči sa aj tohto roku vybrali získavať svoje kredity na územie starovekého Grécka.

25.6.2018