Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pedagóg našej fakulty, výnimočný odborník a skvelý človek Ing. arch. Ivan Gojdič oslávil začiatkom apríla okrúhle jubileum, 70 rokov!

13.4.2018

Dňa 26.marca 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity uskutočnila prednáška bezpečnostného experta Dr. Schuylera Foerstera na tému: NATO v 21. storočí.

 

12.4.2018

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

10.4.2018

Poslucháči i pedagógovia Katedry klasicke archeológie sa pod vedením doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika vystriedali na výskume sídliska z doby rímskej. Išlo o objav unikátneho germánskeho dvorca, aký sa v Európe naposledy podarilo preskúmať v 80-tych rokoch minulého storočia.

9.4.2018

OZ Ostium srdečne pozýva obdivovateľov antickej filozofie do Malého Berlína na diskusné fórum: Filozofia v Trnave. Dňa 11. 4. 2018 o 19.00 budú diskutovať M. Zvarík (TU), M. Porubjak (UCM) a P. Fraňo (UCM). 

8.4.2018