Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2021/2022 je 20.09.2021. Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

18.9.2021

Už o pár dní začne Akademický rok 2021/2022. Mnohí z Vás sa pýtajú, ako budeme fungovať v druhom roku „doby covidovej“. Po reálnom zvážení súčasnej situácie, sme sa vo vedení dohodli, že pokiaľ budeme podľa COVID – AUTOMATU

8.9.2021

Začiatok výučby v akademickom roku 2021/2022 sa na FF TU v Trnave začína 20. septembra 2021. Rozhodnutie o priebehu výučby jednotlivých predmetov bude zverejnené pred začiatkom semestra na webovej stránke fakulty.

7.9.2021

Zaslaním dokumentov na študijné oddelenie ste si urobili zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022. Výuka v akademickom roku 2021/2022 začína 20.9.2021.

7.9.2021