Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sú promócie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zrušené.

2.9.2020

V pondelok 6. júla 2020 sa dekan FF TU v Trnave Erik Hrnčiarik zúčastnil pracovného stretnutia s premiérom Igorom Matovičom, ministerkou kultúry Natáliou Milanovou.

6.7.2020

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že predĺžilo možnosť podať si prihlášku na Bc. a Mgr. štúdium do 25. 8. 2020. 

8.6.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k opravným termínom štátnych skúšok

28.5.2020

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave do 20. mája 2020
v študijných programoch:
V bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

10.5.2020