Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Pezinku bola kapucínovi a vysokoškolskému pedagógovi Filozofickej fakulty doc. Ladislavovi Tkáčikovi udelená pri príležitosti 370.

14.6.2017

Podvečer v utorok 6. júna 2017 sa vďaka láskavej záštite pani riaditeľky Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity PhDr.

8.6.2017

Filozofická fakulta TU v Trnave otvára druhé kolo prijímacieho konania na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia vo všetkých odboroch okrem psychológie.

1.6.2017

Okrúhle výročia významných udalostí bývajú spravidla dobrou príležitosťou nielen na ich pripomenutie, ale tiež aj na zhodnotenie z pohľadu historickej vedy. V roku 2017 ubehne pol tisícročia od symbolického začiatku reformácie – zverejnenia povestných 95 téz nemeckého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera.

22.5.2017

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dňa 4. mája 2017 navštívila akademickú pôdu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Na prijatí rektorom univerzity prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD.

4.5.2017