Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

V pondelok 6. júla 2020 sa dekan FF TU v Trnave Erik Hrnčiarik zúčastnil pracovného stretnutia s premiérom Igorom Matovičom, ministerkou kultúry Natáliou Milanovou.

6.7.2020

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že predĺžilo možnosť podať si prihlášku na Bc. a Mgr. štúdium do 25. 8. 2020. 

8.6.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k opravným termínom štátnych skúšok

28.5.2020

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave do 20. mája 2020
v študijných programoch:
V bc stupni: dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, klasické jazyky, politológia, sociológia, psychológia

10.5.2020

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 sa vedenie FF rozhodlo, umožniť študentom odovzdať záverečné prácu aj v druhom náhradnom termíne 15. 6. 2020. Tento termín platí pre všetkých študentov, teda aj takých, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín.

5.5.2020