Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

V prípade nepriaznivého počasia (dážď) sa promócie budú konať v aule Pazmaneum, Univerzitné nám. 1, Trnava (FZSP) 9.7.2021, nácvik o 14:00 hod.

1.6.2021

Informácie Vedenia Filozofickej fakulty TU pre študentov končiacich ročníkov k 1. a 2. termínu opravných štátnych skúšok

25.5.2021

Týždňové podujatie Letná škola latinčiny je určené pre začiatočníkov. Kurz bude prebiehať v online priestore prostredníctvom MS Teams. Letný kurz latinského jazyka sa zameriava na zvládnutie základnej gramatiky, antické reálie a epigrafické minimum. Vyučovanie bude prebiehať dopoludnia od 8:30 – 11:30 hod a popoludní od 12:30 – 15:30 hod.

17.5.2021

Podaj si prihlášku do 20. 8. 2021!

17.5.2021