Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
11.1.2017

Humanitné a spoločenské vedy bývajú častým terčom kritiky, keď je reč o zmysle vedeckých disciplín. V spoločnosti je len malé povedomie o rôznych oblastiach, ktoré ich tvoria a o ľuďoch, ktorí v nich pracujú. V týždenníku . týždeň sa rozhodli predstaviť takýchto vedcov v novej rubrike .humanitas. Sme radi, že si ako prvého zvolili pedagóga našej fakulty doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika z Katedry klasickej archeológie. Článok uverejnený 9. 1. 2017 vám prinášame v plnom znení.

10.1.2017

Pre všetkých priaznivcov dejín umenia, študentov ale aj absolventov katedry máme výbornú správu. Po roku sa opäť bude na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity konať Medzinárodné umelecko-historické sympózium SandrArt! Program bude znovu plný výborných prednášok a sprievodných aktivít. Na všetkých účastníkov sa už teraz tešíme. Ďalšie informácie čoskoro!

5.1.2017

30. novembra tohto roka sa dožije významného životného jubilea sedemdesiatich rokov prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., slovenský klasický filológ a neolatinista. Pán profesor patrí k zakladateľskej generácii pedagógov Trnavskej univerzity a na Katedre klasických jazykov na našej fakulte pôsobil od roku 1992 až do septembra tohto roka. Pri príležitosti životného jubilea sa 18. – 19. novembra 2016 uskutočnila v Bratislave vedecká konferencia, v rámci ktorej sa konal slávnostný program a stretnutie bratislavských a trnavských absolventov. Pánovi profesorovi prajeme do ďalších rokov ešte pevné zdravie! Rozhovor s profesorom Škovierom si môžete prečítať tu.

25.10.2016

Od začiatku roku sme na fakulte privítali vzácnych hostí: Profesora Semira Zekiho z University College London, profesora a Dr. Thomasa Szanto z univerzity v Kodani, Dr. Mareka Jastrzębskeho z College of Pedagogy v Białystoku, Dr. Franka Zenkera z univerzity v Lunde, Dr. Piotra Sulu z Inštitútu politických vied z Univerzity vo Vroclavi, Dr. Barbaru Pokornú a Dr. Janu Engelbrechtovú z Katedry klasickej filológie Univerzity Palackého v Olomouci, riaditeľa Historického ústavu SAV Dr. Slavomíra Micháleka a prof. Radoslava Zenderowského, riaditeľa Inštitútu politológie UKSW z Varšavy.

25.10.2016

Pán prezident Andrej Kiska 9. 11. 2016 vymenoval 20 nových profesorov. Medzi nimi aj prof. Petra Halamu v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia a prof. Ivana Geráta v odbore Dejiny a teória umenia z našej fakulty. Obom srdečne blahoželáme!