Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

V akademickom roku 2019/2020 sa budú konať štátne skúšky online. Pozrite si presný harmonogram štátnic. 

28.4.2020

 Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne

27.4.2020

On-line stretnutie vedenia FF TU so študentmi

21.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov končiacich ročníkov k štátnym záverečným skúškam

20.4.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2019/2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou Covid-19.

7.4.2020