Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

10.4.2018

Poslucháči i pedagógovia Katedry klasicke archeológie sa pod vedením doc. Dr. phil. Erika Hrnčiarika vystriedali na výskume sídliska z doby rímskej. Išlo o objav unikátneho germánskeho dvorca, aký sa v Európe naposledy podarilo preskúmať v 80-tych rokoch minulého storočia.

9.4.2018

OZ Ostium srdečne pozýva obdivovateľov antickej filozofie do Malého Berlína na diskusné fórum: Filozofia v Trnave. Dňa 11. 4. 2018 o 19.00 budú diskutovať M. Zvarík (TU), M. Porubjak (UCM) a P. Fraňo (UCM). 

8.4.2018

Aj v tomto roku sa v termíne 9. – 10. marca 2018 uskutočnila na našej fakulte dvojdňová medzinárodná študentská filozofická konferencia Hereditas. Išlo už o jej štvrtý ročník a účasť z českých, moravských a slovenských filozofických pracovísk bola opäť hojná.

8.4.2018

Všetkých milovníkov histórie srdečne pozývame na stretnutie členov výboru Slovenskej historickej spoločnosti so študentmi a prácovníkmi TU. 

19.3.2018