Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
6.7.2020

V pondelok 6. júla 2020 sa dekan FF TU v Trnave Erik Hrnčiarik zúčastnil pracovného stretnutia s premiérom Igorom Matovičom, ministerkou kultúry Natáliou Milanovou.

19.6.2020

Informácie pre absolventov o odovzdaní bakalárskych a magisterských diplomov.

8.6.2020

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave oznamuje uchádzačom, že od 9. 6. 2020 bude prebiehať DRUHÉ KOLO prijímacieho konania.

28.5.2020

Informácie vedenia fakulty pre študentov k opravným termínom štátnych skúšok

10.5.2020

Vedenie Filozofickej fakulty predĺžilo možnosť podať si prihlášku na FF TU v Trnave do 20. mája 2020
v študijných programoch:

5.5.2020

Vzhľadom na zrýchlené uvoľňovanie opatrení proti šíreniu nového vírusu COVID 19 sa vedenie FF rozhodlo, umožniť študentom odovzdať záverečné prácu aj v druhom náhradnom termíne 15. 6. 2020. Tento termín platí pre všetkých študentov, teda aj takých, čo si nepodali žiadosť o náhradný termín.

28.4.2020

V akademickom roku 2019/2020 sa budú konať štátne skúšky online. Pozrite si presný harmonogram štátnic. 

27.4.2020

 Predzápis a zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne

21.4.2020

On-line stretnutie vedenia FF TU so študentmi