Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

1.12.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v Microsoft Teams.

14.10.2021

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

18.9.2021

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2021/2022 je 20.09.2021. Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

8.9.2021

Už o pár dní začne Akademický rok 2021/2022. Mnohí z Vás sa pýtajú, ako budeme fungovať v druhom roku „doby covidovej“. Po reálnom zvážení súčasnej situácie, sme sa vo vedení dohodli, že pokiaľ budeme podľa COVID – AUTOMATU

7.9.2021

Začiatok výučby v akademickom roku 2021/2022 sa na FF TU v Trnave začína 20. septembra 2021. Rozhodnutie o priebehu výučby jednotlivých predmetov bude zverejnené pred začiatkom semestra na webovej stránke fakulty.

7.9.2021

Zaslaním dokumentov na študijné oddelenie ste si urobili zápis na štúdium v akademickom roku 2021/2022. Výuka v akademickom roku 2021/2022 začína 20.9.2021.

6.9.2021

Tútori na Filozofickej fakulte TU v Trnave sú pripravení pomáhať novoprijatým študentom.