Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.12.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

8.4.2021

Pozvánka na informačné stretnutie Vedenia FF TU so študentmi končiacich ročníkov online formou v Microsoft Teams.

8.4.2021

Informácie Vedenia Filozofickej fakulty TU pre študentov končiacich ročníkov k priebehu a ukončeniu letného semestra akademického roka 2020/2021 v súvislosti so situáciou Covid-19.

7.4.2021

Predstavujeme tútorov z radov študentov vyšších ročníkov.

7.4.2021

Katedra dejín a teórie umenia v rámci programu kariérneho poradenstva aj v mesiaci apríl pripravuje dve prednášky s odborníkmi z praxe.

5.4.2021

Srdečne Vás pozývame na prednášku pre študentov so špecifickými potrebami FF TU.

28.3.2021

Pedagógovia z Katedry politológie sú vyhľadávaní odborníci, ktorí okrem pedagogickej, vedeckej a publikačnej pravidelne vystupujú v médiách a sú oslovovaní aby analyzovali či už aktuálne politické témy, alebo sa vyjadrovali aj k iným politologickým oblastiam, medzi ktoré patria aj politické udalo

26.3.2021

Informácie študentom tretieho stupňa štúdia k odovzdaniu dizertačnej práce.

9.3.2021

Ani počas pandémie koronavírusu v roku 2020 pedagógovia Filozofickej fakulty nezaháľali a popri online výuke intenzívne pracovali na svojich vedecko-výskumných a umeleckých projektoch a publikovaní ich výsledkov.