Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie katedry dejín a teórie umenia

Prednáška o súdnom znalectve výtvarných diel

Katedra dejín a teórie umenia pozýva všetkých záujemcov na prednášku historika umenia a súdneho znalca výtvarného umenia Mgr. Martina Šugára, PhD., na tému "Znalecké posudzovanie diel výtvarného umenia". Prednáška sa bude zaoberať miestom znalectva v dejinách umenia, bude popisovať prax v súdnom znalectve a napokon bude priestor aj pre diskusiu. Prednáška sa uskutoční 6. apríla o 10:30 na 5. poschodí Filozofickej fakulty TU. Všetci záujemcovia sú srdečne pozvaní!

Pedagóg našej katedry Ing. arch. Ivan Gojdič oslavuje životné jubileum, 70 rokov!

Pedagóg našej katedry, výnimočný odborník a skvelý človek Ing. arch. Ivan Gojdič 1. apríla oslávil okrúhle jubileum, 70 rokov! Ivan Gojdič patrí medzi výrazné osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, ale tiež k dlhodobým členom Katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity, kde pôsobil tiež istý čas ako jej vedúci. Spomienky na neho u väčšiny študentov a absolventov sa spájajú najmä s exkurziami po Slovensku i v zahraničí, alebo s pamiatkovými praxami, ktoré boli plné nezabudnuteľných zážitkov. Prajeme mu do ďalšieho života veľa zdravia a ešte veľké množstvo odovzdaných vedomostí študentom a kolegom! Všetko najlepšie!