Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Silvia Ondrišová · E-mail
Ing. Mária Kucharovičová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá ·Email

Telefón (033)5939374

Emília Babicová ·Email

Telefón (033)5939361

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor

Trnavskej univerzity v Trnave,

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udeľuje študentom

Trnavskej univerzity v Trnave 

Rektorské voľno 

vo štvrtok 2. novembra 2017

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.