Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá ·E-mail
Telefón (033)5939374

Emília Babicová ·E-mail
Telefón (033)5939361

Aktuality

Zimná škola európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko)

Do pozornosti študentom politológie dávame informáciu o možnosti prihlásiť sa na zimnú školu európskych politík a ekonómie na Univerzite v Tübingene (Nemecko). Je to spoplatnený kurz, poskytuje však možnosť intenzívneho štúdia na jednej z najstarších univerzít v Nemecku.

Bližšie informácie:
https://uni-tuebingen.de/international/studierende-aus-dem-ausland/somme...