Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Ing Jana Krupová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Zlata Cisárová · E-mail
Telefón (033)5939387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá ·E-mail
Telefón (033)5939374

Emília Babicová ·E-mail
Telefón (033)5939361

Aktuality

Pozvánka na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD.

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 11.4.2019 na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD. z  Inštitútu politológie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave (Poľsko), na tému populizmus, jeho stratégie a uplatnenie v Európskej politickej praxi, a tiež vyvodenia etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium NŠP (Národný štipendijný program)

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2019/2020. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2019/2020. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

Exkurzia 2019

Exkurzia kunsthistorikov do zahraničia 2019 Maďarsko, Slovinsko 29. apríl – 4. máj1. deň: Trnava–Fertórákos–Sopron–Sopronhorpács–Kőszeg–Szombathely2. deň: Ják–Égervár–Domanjševci–Selo–Bogojina–Lendava3. deň: Dornava–Ptuj–Ptujska Gora–Žiče–Celje–Šempeter4. deň: Ljubljana5. deň: Črna Vas–Stična–Muljava–Predjama–Hrastovlje–Koper–Piran6. deň: Lipica–Štanjel–Branik–Škofja Loka–Bled–TrnavaPredpokladaná cena je 300 eur na osobu. V tejto sume je zahrnutá doprava, ubytovanie s raňajkami a vstupy do pamiatok. Odchod je plánovaný 29. apríla o 8:00 zo Železničnej stanice v Trnave. V prípade záujmu sa prosím záväzne prihláste na kobeticadrian@gmail.com. Všetkých záujemcov o umenie a pamiatky srdečne pozývame!