Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na letný semester akademického roka 2020/2021

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS
sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 15.02.2021 (od 8:00) - 16.02.2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 16.02.2021 (od 8:00) - 17.02.2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 17.02.2021 (od 8:00) - 18.02.2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 18.02.2021 (od 8:00) - 19.02.2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

 

2. ročník študentskej interdisciplinárnej vedeckej konferencie Societas & Humanitas II

Dňa 18. novembra 2020 o 14: 00 hod. sa uskutoční druhý ročník študentskej interdisciplinárnej konferencie Societas & Humanitas II., na ktorej participuje Katedra politológie, psychológie a sociológie.
Konferencia sa bude konať online, vo virtuálnej miestnosti 3S3, v systéme Microsoft Teams.

Z konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Stanovisko AS FF TU k dokumentu "Moderné a úspešné Slovensko"

Akademický senát Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa plne stotožňuje so zverejneným stanoviskom RVŠ SR a zásadne nesúhlasí s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy vysokých škôl, ktoré sa uvádza v dokumente "Moderné a úspešné Slovensko - hlavný dokument" zverejnenom na webovej stránke ministerstva financií (časť 4 - Vzdelávanie, bod č. 9, str. 63).

Dekanské voľno pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých - 30. októbra 2020

Dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v piatok 30. októbra 2020

 

dekanské voľno

 

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan Filozofickej fakulty TU

Webinár pre študentov vysokých škôl pochádzajúcich z krajín mimo EÚ

Migračné informačné centrum IOM pripravuje 6.10.2020 o 10:00 ďalší zo série informačných webinárov pre študentov vysokých škôl pochádzajúcich z krajín mimo EÚ. Tento krát v anglickom jazyku.

Informácia k eventu v anglickom jazyku na stránke MICu:
https://www.mic.iom.sk/en/news/678-webinar-for-foreign-students-from-non...