Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová · E-mail
Tatiana Masnicová · E-mail
Telefón (033)5939387


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá ·E-mail
Telefón (033)5939374

Emília Babicová ·E-mail
Telefón (033)5939361

Aktuality

Rektorské voľno

Rektor

Trnavskej univerzity v Trnave,

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., udeľuje študentom

Trnavskej univerzity v Trnave 

Rektorské voľno 

vo štvrtok 2. novembra 2017

pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.

Národný štipendijný program

Milí kolegovia, milí študenti,

dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2017/2018.