Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Mgr. Kristína Bujňáková, e-mail: kristina.bujnakova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Pozvánka na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I."

Katedra psychológie, politológie a sociológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozývajú na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu študentov "Societas & Humanitas I." dňa 30. apríla 2019 od 14:00 hod. v 3P1 (na 3. poschodí) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Leták
Program konferencie

Pozvánka na vedeckú konferenciu "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku"

Katedra histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Vás srdečne pozýva na vedeckú konferenciu "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku" dňa 29. apríla 2019 od 9:00 hod. v Aule 5A1 (na 5. poschodí) Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Program konferencie

Historicko-numizmatická prednáška prof. A. Bressona (University of Chicago)

Na pôdu Trnavskej univerzity zavíta prof. Alain Bresson z Department of Classics and Department of History, Unviersity of Chicago. Témou jeho prednášky bude "The denarius in Greece: Roman rule and Greek accommodation. (Denarius v Grécku: Rímske pravidlá a grécke "prevedenie")".Prednáška bude uvedená v rámci cyklu Forum Tyrnaviense a uskutoční na Filozofická fakulta TU, v miestnosti 3P1.Prezentácia je určená študentom archeológie aj verejnosti. Prednáška nebude rušená prekladom do slovenčiny.

Forum Tyrnaviense: Vrak lode pri ostrove Gnalić. Obraz renesančného sveta.

Prednáška profesorky Ireny Radić Rossi o výskume benátskeho vraku pri ostrove Gnalić (Chorvátsko) v hĺbke 24-27 m.Počas prednášky spoznáte príbeh lode, ktorá mala unikátne obchodné poslanie a podarilo sa ho odhaliť vďaka spolupráci archeológov, archivárov a historikov. Lokalita výskumu je zároveň miestom, kde sa zástupcovia katedry klasickej archeológie v lete 2018 podieľali na výskume. Prednáška bude v anglickom jazyku (bez prekladu), účasť verejnosti je vítaná. Vstup je bezplatný.

Výzva: letná škola v RUMUNSKU – rýchly e-konkurz (deadline 12.4.2019)

V rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, sa uskutoční letná škola s názvom Európska únia na križovatke.

Miesto konania: Sinaia – Bukurešť, Rumunsko
Termín: 8 – 13. júl 2019
Určené pre: študenti všetkých stupňov všetkých denných študijných programov všetkých odborov FFTU
Financovanie: štipendium CEEPUS
Pracovný jazyk: anglický jazyk

Podmienky prihlásenia: