Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie pre študentov

Študijné oddelenie - kontakt

Zlata Cisárová, e-mail: zlata.cisarova@truni.sk
Ing. Miroslava Bošnáková, e-mail: miroslava.bosnakova@truni.sk
Ing. Kristína Vyskočová, e-mail: kristina.vyskocova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 387

Stránkové hodiny pre študentov:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
10:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
10:00 - 11:00
9:00 - 11:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
-------------

 


Centrum prvého kontaktu

Jana Bachratá, e-mail: jana.bachrata@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 374

Emília Babicová, e-mail: emilia.babicova@truni.sk
tel.č. +421 33/5939 361

Aktuality

Súťaž Študentská esej 2019 na tému „Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden“

Zdroj obr. TASR

 

Milí študenti,

Hodil by sa vám nový kvalitný notebook, mobil alebo tablet a zaujímavé knihy?

Ak navyše máte vzťah k literatúre a sami radi píšete, je tu pre vás súťaž Študentská esej 2019!

 

Téma pre tento ročník súťaže:

                 „Len ten, kto si slobodu vybojoval, je jej hoden“

 

Zapojte sa, zašlite svoju esej na danú tému a zabojujete tak o hodnotné ceny.

Forum Tyrnaviense - zimný semester 2019/20

Katedra klasickej archeológie pripravila pre študentov Trnavskej univerzity v Trnave aj záujemcov z radov verejnosti cyklus prednášok Forum Tyrnaviense. V zimnom semestri sa návštevníci môžu tešiť na nasledovné príspevky:25.9. o 17:30 v 1A1Mladen Pešić, ICUA - International Centre for Underwater Archaeology in Zadar: Croatia´s rich underwater heritage in old and new research projects. 13.11. o 16:30 v 1A1Zdenek Beneš, Ústav archeologické památkové péče středních Čech, p.o./ Ústav pro archeologii FF UK: Počátky germánského osídlení Čech. Konec doby laténské a počátku doby římské v Mlékojedech a v Tišicích na Mělnicku.20.11. o 16:30 v 1A1Zuzana Poláková, Archeologický ústav SAV v Nitre: Čo nové v Trnave? Výsledky záchranných archeologických výskumov na Šrobárovej ulici.27.11. o 16:30 v 1A1Tereza Štolcová, Archeologický ústav SAV v Nitre: Kniežacia hrobka z Popradu Matejoviec vo svetle najnovších výsledkov medzinárodného a multidisciplinárneho výskumu.Vstup na prednášky je voľný, nie je potrebné sa vopred ohlásiť.Aktualizácie prednášok sa uskutočňujú na ich profiloch vo Facebooku (pozri link).Ďalšie informácie radi poskytneme na klasarch@truni.sk

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Pozvánka na stretnutie s doc. PhDr. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - správa

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2.10.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Tri prednášky o časovom vedomí

Katedra filozofie pozýva na tri prednášky profesora Oleksiya Polunina o časovom vedomí. Oleksiy Polunin pôsobí na Katedre psychológie Kyjevskej národnej obchodno-ekonomickej university v Kyjeve a v súčasnosti je na vedeckovýskumnom pobyte na Katedre filozofie Filozofickej fakulty FF TU v Trnave. Prednášky odznejú v angličtine.