Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dialogická osoba a situácia - Guardiniovská edukačná etika a situacionizmus

Autor: 
Katarína Mária Vadíková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Spolok Slovákov v Poľsku
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
205
ISBN: 
978-83-8111-157-7
Anotácia: 

Monografia Dialogická osoba a situácia, s podnázvom Guardiniovská edukačná etika a situacionizmus. je určená všetkým tým, ktorí precitli v situácii ohrozenia a v prekvapení s úžasom sledujú dianie okolo seba. Autorka dúfa, že sa stane povzbudením k nádeji, že v takomto prekvapujúcom dianí existuje záchytný bod, z ktorého sa možno odraziť k zajtrajšku. Metodicky môže poslúžiť ako príručka na cestu životom všetkým tým, ktorí sa zamýšľajú nad situáciou predtým, ako začnú konať.
Guardiniovská edukačná etika je výnimočná svojím autentickým oslovením vo chvíľach – v situáciách, kedy človek najviac vyžaduje pozornosť, prosí o záujem, túži po zdieľaní alebo tichej prítomnosti. Zároveň disponuje unikátnou metodikou zvládania záťažových prekvapení, kedy tíši obavy z napätia, lebo jeho silu využíva ako protitlak na odhalenie, presvetlenie, sprístupnenie podstaty vecí, problémov, súvislostí a podobne. Metodika protikladov umožňuje statočne prijať pozvanie do dialógu o pravde, odvážne čeliť napätiu a nebáť sa odpovedať na volanie po mene v dialogike vzťahov.

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.