Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Menový vývoj prvej Československej republiky 1918 - 1938

Autor: 
Michal Petríček
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
155
ISBN: 
978-80-568-0441-4
Anotácia: 

Monografia sa zaoberá komplexným menovým vývojom v období prvej Československej republiky v rokoch 1918 až 1938. Autor nás podrobne oboznamuje so zložitou problematikou vytvárania nového menového systému v Československu krátko po skončení prvej svetovej vojny. Práca sa spočiatku zaoberá hospodárskymi a ekonomickými aspektami prvej Československej republiky, kde sa čitateľ dozvie o rozdieloch medzi českými krajinami a Slovenskom. Podstatná časť monografie je venovaná menovej odluke a reforme v roku 1919. Pútavým textom nás autor oboznamuje s viacerými základnými problémami v menovej oblasti, ktoré bolo nutné vyriešiť v pomerne krátkej dobe. Určitá časť sa zaoberá aj obnovením razby mincí v mincovni Kremnica, pričom ide o dôležitú súčasť slovenských dejín. Autor sa venuje aj vzniku menových inštitúcií, akými boli Bankový úrad pri Ministerstve financií, ale aj Národná banka Československa. V práci sa autor zaoberá aj ikonografiou mincí a bankoviek medzivojnového Československa. Zaujímavá časť monografie je doplnená kvalitnými fotografiami daných mincí a bankoviek, ktoré sú umiestnené pre lepší prehľad priamo v texte. Publikácia prináša čitateľom nové poznatky z numizmatiky, ale tiež aj viaceré nové zistenia z hospodárskych a ekonomických dejín prvej Československej republiky. Monografia je teda prínosom pre širokú verejnosť a odbornú obec, ktorá sa zaujíma o hospodárske dejiny so zreteľom na menový vývoj v prvej polovici 20. storočia.

 

Cena: 
8,90 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.