Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PILOTNÝ VÝSKUM ÚZKOSTI U OSÔB V DOMÁCNOSTI S DEŤMI POČAS PANDÉMIE COVID-19 V SÚVISLOSTI S VYBRANÝMI BIOLOGICKÝMI A SOCIÁLNO-KOGNITÍVNYMI PREMENNÝMI

Autor: 
Peter Žitný
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2021
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
75
ISBN: 
978-80-568-0419-3
Anotácia: 

Od vypuknutia pandémie koronavírusu dňa 11. marca 2020 bol verejný, obchodný, ale hlavne osobný život ľudí rôznou mierou limitovaný, čo prinieslo do každodenného fungovania výrazne zvýšenú náročnosť v mnohých oblastiach. Počas tohto obdobia deti nemohli navštevovať škôlku ani školu, veľa pracovníkov muselo pracovať z domu alebo nedobrovoľne skracovať svoju pracovnú dobu, infikovaní ľudia a tí, ktorí s nimi boli v kontakte, museli ísť do karantény. Okrem zdravotného rizika bola náročná vzhľadom na naše prirodzené ľudské potreby aj samotná sociálna izolácia kvôli dištančným opatreniam ako napríklad zákaz vychádzania a zákaz opustiť okres, v ktorom má osoba trvalý pobyt, čo znamenalo prakticky zákaz stretávať sa so svojimi blízkymi. Takéto opatrenia sú v moderných dejinách našej krajiny, ale tiež ostatných krajín, bezprecedentné. O to väčší význam malo čím skôr realizovať pilotný psychologický výskum u tých, ktorí okrem zdravotného rizika, pracovných, spoločenských a sociálnych reštrikcií mali obzvlášť zvýšenú náročnosť starostlivosťou o deti v domácnosti.